Dla Dzieci

Angielski dla dzieci Mysłowice

Kurs języka angielskiego dla dzieci rozpocznie się 5 września.

Zajęcia odbywają się dwa raz w tygodniu w małych 2-6 osobowych grupach. Miesięczny koszt nauki to 100 do 160 zł.

Już od pierwszego spotkania z dziećmi, zajęcia prowadzone są po angielsku. Bardzo ważną rolę w nauce języków obcych odgrywa słuchanie ze zrozumieniem, dlatego też na początku każdej lekcji lektor czyta dzieciom krótkie opowiadanie w języku angielskim. Opowiadania napisane są prostym językiem a lektor często powtarza nowe słowa i wyrażenia wspomagając się dodatkowo ilustracjami oraz gestykulacją żeby pomóc dzieciom w zrozumieniu. Dzieci słuchają intensywnie i powtarzają poznane słowa i zwroty.

W ten sposób budujemy fundamenty pod dalszy rozwój umiejętności językowych.  W kolejnym etapie nauki dzieci zaczynają mówić po angielsku tworząc krótkie zdania, posługując się prostym ale naturalnym językiem.

Samodzielnie lub z pomocą lektora odpowiadają na pytania opierając się na nowo poznanym słownictwie.

Na początku  nauki, skuteczna komunikacja jest ważniejsza niż bezbłędność wypowiedzi. Poprawność językowa jest oczywiście ważna, lecz aby ją osiągnąć musimy wyeliminować stres, wstyd oraz lęk przed popełnieniem błędu. Bazujemy na pozytywnych emocjach więc każda próba komunikacji w języku angielskim nagradzana jest pochwałą. W efekcie na  naszych lekcjach każde dziecko jest aktywne i komunikuje się po angielsku.